Туристическа спалня "Яворица"

  Намира се в гр. Момин проход, в централната градска част, над ресторант Момин проход.  Представлява   триетажна сграда на 550 м надморска височина. 

   

  Стаи/цени

  Спалнята разполага с общо 30 легла, в стаи с по 2, 3 и 4, два апартамента и помещение за хранене с 20 места. Реновираните стаи са със санитарен възел, вана, кабелна телевизия, безжичен интернет, топла минерална вода, тераса.  

  Цени от 12 до 45 лева на нощ в зависимост от стаята. 
  Стая                                   – 30 лв
  Апартамент                         – 45 лв
  Стая с общ санитарен възел – 12 лв на легло

  Хранене

  В туристическата спалня няма ресторант, непосредствено до нея се намира ресторант Момин проход. Предлага се барбекю, на което гостите на хотела могат сами да приготвят храна. 

  Допълнителни услуги
  Спалнята е водоснабдена със студена рилска и топла минерална вода от извор „Момин проход”. Минералната вода лекува заболявания на горните дихателни пътища – астма, ларингит, фарингит, синузит, кожни и някои стомашно-чревни заболявания. Спалнята може да се използва като изходен пункт за хижите „Еледжик”, „Белмекен” и „Гургулица”. За еднодневни преходи до връх „Еледжик” и прохода „Траянови врата” има маркирани пътеки. Практикуват се пешеходен и колотуризъм. Организират се излети, екскурзии, пешеходни и колопоходи, екскурзионни летувания в различни планини и маршрути по Годишната програма на дружеството. Осигуряват се водачи по различни маршрути. Всички маршрути са маркирани от туристическо дружество „Планинар”. 

  За контакти
  Спалнята работи непрекъснато и резервации могат да се правят на тел. 07142/60-31; 0896647088

  За повече информация

  http://www.yavoritza.com/

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.