СБР-НК ЕАД – филиал Момин проход - Балнеосанаториум за възрастни и деца

   

  Намира се в гр. Момин проход, на 3 км от гр. Костенец и на 70 км от гр. София. Разположен е на югозападните склонове на Средна гора, известен е с минералните си води и лечебните си процедури, благодарeние на които десетки хиляди хора през годините са намерили лек или облекчение на своите заболявания. 
  Основни лечебни фактори – естествени минерални води, кал и преформирани електролечение и топлинни процедури.
  Санаториум

   

  Показания за лечение

  *Заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове
  Хронични възпалителни и алергични ларингити, фарингити, синуити, бронхити, бронхиална астма, състояние след пневмонии и др.
  *Заболявания на опорно – двигателния апарат – остеоартрози и сродни заболявания, състояния след счупвания лекувани оперативно и консервативно, състояния след ендопротезиране, заболявания на мускули и сухожилия.
  *Късни последици от полиомиелит
  *Заболявания на централната и периферна нарвна система – остатъчни парези, след апоплексия, травматични увреди на централна нервна система и възпалителни заболявания на същата.
  *Заболяване на периферната нервна система – невралгия, неврити, радикулити, плексити, компресивни коренчеви синдроми при остеохондрози на гръбначния стълб, родова  плексусова увреда при деца, следтравматични лезий на периферни нерви лекувани оперативно или консервативно.
  *Кожни заболявания – псориазис в неизострен стадий, парапсориазис, невродермит, себорейна екзема, други хронични екземи без гнойни процеси, професионални лекарствени дерматити, начална форма на склеродермия и склеротичен склеродермит, ихтиозис, кератодермия, пруритус, дисхидроза, хронична уртикария.
  Обща профилактика – укрепване и закаляване на организма, освен в рамките на лечебния процес на посочените заболявания, също и флуорна профилактика на зъбния кариес и на възрастовата остеопороза както и на процесите на преждевременно стареене.

  Противопоказания

  *Активна белодробна туберколоза или с друга органна локализация
  *Новобразувания
  *Остри фебрилни състояния с уточнена етиология
  *Обострени стадии на хронични заболявания
  *Напреднал стадии на дихателна, сърдечно – съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност
  *Високостепенна малигнена артериална хипертония
  *Хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения
  *Субакутен стадии на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия
  *Множествена склероза

  Лечебно – профилактични методи

  *Балнеолечение – вани, басейни, лечебни душове, тангенторен масаж и субаквална гимнастика, иригации, инхалации
  *Кинезитерапия – индивидуална и групова лечебна физкултура, лечебен масаж – използват се класическите методи за рефлекторна терапия по Войта, индивидуално се застъпват методиките на Бобат и Кабат при децата с ДЦП
  *Топлинни процедури – влажни обвивания по Кени, калолечение, парафинолечение
  *Електролечение, електрофореза, електростимулация, УВЧ, солукс, магнитотерапия, интерферентен ток
  *Медикаментозно лечение в помощ на кинезитерапевтичната програма
  *Оперативно лечение – след прецизен кинезиологичен анализ, етапно с прилагане на всички оперативни техники за корекция на деформациите и контрактурите при ДЦП

  *Психолого – педагогическа рехабилитация, социална хабилитация, учебни занятия от първи до осми клас

  Уникалност 

  *Затворен цикъл и комплексно лечение на ДЦП
  *Сектор за инхалации, иригации и др. към отделението за физикална терапия и рехабилитация на заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове 

  Стаи/цени

  Филиалът разполага с два стационарни блока. Стационарният блок за деца е с 50 легла в стаи със санитарен възел и 20 легла І-ва категория. Стационарен блок възрастни разполага с 30 стаи І-ва А* категория с две легла, санитарен възел, ново обзавеждане, кабелна телевизия и мини бар, 9 апартамента с две легла, санитарен възел, телевизор и хладилник и 192 легла ІІ-ра категория в стаи с две и три легла без санитарен възел.
  На основание Заповед № РД – 09-69-1/31.05.2010 год. на ИД комплексната цена за един ден / нощувка + храна + 3 вида медицински процедури/ с направление за хоспитализация е както следва : 

  01.01.2010 година
  апартамент възрастни             - 32,50 лв       деца до 14 год.възраст - 24,37 лв
  І-ва А(*) категория възрастни - 39,50 лв       деца до 14 год.възраст - 29,62 лв
  І-ва категория възрастни        -  29,50 лв      деца до 14 год.възраст -  22,12 лв
  ІІ-ра категория възрастни (2)  -  23,50 лв      деца до 14 год.възраст -  17,62 лв
  ІІ-ра категория възрастни (3)  -  22,00 лв      деца до 14 год.възраст -  16,50 лв

  Цена за хотелска нощувка на чужди граждани в размер на комплексна цена за един ден болничен престой на български граждани за съответната категория стая. Храната за чужди граждани се заплаща индивидуално по избор на пациента с начислено ДДС 20% и режийни разходи в размер на 40%, като дневният хранителен оклад е 10,00 лева. Лечението и рехабилитацията на чужди граждани се заплаща, съгласно действащата заповед за цените на медицински услуги.
      
  “Пакет продължителен престой” включващ нощувка, храна, застраховка за престоя, сестрински грижи и хигиенна баня – минимален престой 30 дни

  Цена на ден
  ІІ-ра категория (3)     - 15,00 лв
  ІІ-ра категория (2)     - 18,00 лв
  І-ва категория (2)      - 20,00 лв
  І-ва А*категория       - 35,00 лв

  “Пакет уикенд” включващ нощувка, застраховка за престоя, балнеолечебни процедури /душ, минерална вана, басейн, перлена вана, тангентор, сауна/

  Цена на ден               - 35,00 лв

  “Пакет спа” включващ балнеолечебни процедури /душ, минерална вана, басейн, перлена вана, сауна/

  Цена на ден              - 20,00 лв
  Масажите се заплащат допълнително по актуална заповед.

  “Карта фитнес”

  Цена за 10 дни          - 15,00 лв
  Цена за 20 дни          - 30,00 лв
  Цена за 30 дни          - 45,00 лв

  Договор с НЗОК № 23-0485/2010 год. по следните клинични пътеки за здравноосигурени лица както следва:
  КП № 236 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
  КП № 237 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
  КП № 240 – Физикална терапия и рехабилитация при Детска церебрална парализа
  КП № 241 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
  КП № 243 – Физикална терапиия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
  КП № 244 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
  За справка за необходимите документи по съответните клинични пътеки на сайта на НЗОК.

  Хранене

  Санаториумът разполага със стол за хранене.

  Допълнителни услуги

  Филиалът разполага с детска площадка, открит детски басейн с минерална вода, фитнес, дневен бар и охраняем паркинг,.
  За гостите на филиала се провеждат танцови забави, екскурзии до хижа Гургулица, Бачковски манастир, Рилски манастир, курорт Боровец – по предварителна заявка срещу заплащане.

  За контакти

  2035 гр. Момин проход, ул. „Христо Ботев” № 6, област Софийска
  Телефон за контакти:
  Регистратура:                      07142 / 61-97; 0882805530

  Централа:                           07142 / 62-85,  61-74, 63-43
  Директор: Д-р Пламен Стоев 07142 / 60 71
  Факс:                                 07142 / 66 54
  E-mail: skkostb@abv.bg     
  Централен офис: СБР НК ЕАД
  София, 1142, бул. „Васил Левски” 54, тел: 02/9803552, 987 31 76
  e-mail: sbr_nks@mail.orbitel.bg

  http://www.rehabilitation.bg/bg-filiali-mominprohod.php

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.