ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

  Траянова врата реставрирана Паметник от римската епоха, а по-късно от Първата и Втората Българска държава. Съоръжението с размери 90/40 метра се намира на 15 км. от гр. Костенец и 60 км. от София. На това място през 986 г. Цар Самуил разгромява войската на византийския император Василий II. Има възможности за паркинг. 
  Костенски водопад Разположен в курорта Вили Костенец. Височина на пада над 10 м. Възпят от Иван Вазов в стихосбирката ”Какво пее планината” и „Костенец – пътни бележки” през 1917 г. Има възможности за паркинг и места за хранене.
  Скаловитски водопад Скаловитец е водопад в Източна Рила, близо до хижа Гургулица над Вили Костенец.
  Голашка пещера Намира се на около 20  км. от гр. Костенец. Непроучена достатъчно. Защитена територия, заради колонията от прилепи живееща там. Достъпът е затруднен,  няма добра маркировка.
  национален парк Рила Ключово значение за развитието на туризма и особено на екотуризма има фактът, че значителна част от територията на Вили Костенец е разположена в Национален парк „Рила”, който е най-големият национален парк в България и един от най-значимите в Европа, сертифициран от „ПАН ПАРКС” поради съхранената си природа. Паркът е с площ 81 046 ха., като повече от половината от територията на резервата е на над 2000 м.н.в. 90 % от екосистемите в Рила са естествени. В парка има над 140 езера, едни от най-известните са Седемте рилски езера, разположени между 2100-2500 м.н.в. в Северозападния дял на планината.
  Занаятчийска работилница М. Проход 3 Изработват се традиционни вълнени чорапи, терлици, колани и торби. Правят се демонстрации на тъкане на стан и плетене.
  Бутикова изба Ръсин Бутикова изба „Ръсин” се намира в курорт Момин проход и в нея посетителят може да дегустира и закупи местно производство висококачествени бели и червени вина.
  Храм "Свети Великомъченик Георги" Храм "Свети Великомъченик Георги" се намира в гр. Костенец.
  Манастир "Света Петка" Намира се на 150 метра от пътя за село Пчелин.
  храм Св. Панталеймон М.проход 4 Храм "Свети Великомъченик Панталеймон" се намира в град Момин проход
  Църква Св. Арахангел Михаил - с. Костенец  Храм "Свети Архангел Михаил" се намира в село Костенец
  Параклис "Успение Богородично" Намира се в местността „Горна църква”. На това място са разкрити очертания от стара християнска базилика от V в. Местната легенда разказва историята на завземането на църквата и самото селище по време на османското нашествие. Според нея българите се укрепили в църквата и удържали турските атаки. Турците обаче прибегнали до хитрост. Няколко дни държали жадно магаре, след това го пуснали и то открило мястото, снабдяващо с вода въстаниците. Османците изклали всички в храма. През 1997 г. на същото място е построен новия параклис с костница на загиналите тук българи. Параклисът е осветен лично от Негово светейшество Патриарх Максим.
  Параклис "Свети Георги Победоносец" Параклис "Свети Георги Победоносец" се намира на 2 км. източно от село Костенец.
  манастир "Възнесение Господне" Манастир  „Възнесение Господне”  или „Св. Спас” в местността Еледжик Ихтиманска Средна гора. Намира се на около 15 км. от гр. Костенец. Има възможност за палаткови лагери и пикник.
  Храм "Свети Мина" Храм "Свети Мина" – село Горна Василица, махала Пердова
  Параклис "Свето Възнесение Господне" Параклис "Свето Възнесение Господне" - село Горна Василица, махала Гледжова
  камбанария църква махала Нова Най- старата църква в района построена през 1855. Забележителни са старите икони от 1866 г и камбанария.
  Храм "Свети Великомъченик Георги" Храм "Свети Великомъченик Георги" - село Пчелин 
  Параклис "Рождество Богородично" Параклис "Рождество Богородично" се намира в курортен комплекс Пчелински бани.
  Храм Вси Светих – с. Очуша
  Параклис Св. Илия – близо до с. Подгорие  Построен през 1924 г., параклисът е разположен в голям двор с навеси и маси. Ежегодно на храмовия празник там се организира събор.
  Църква "Възнесение Господне" Църква "Възнесение Господне" се намира в село Голак на 18 км от град Костенец.
  Параклис "Света Троица" Параклис "Света Троица" се намера в село Долна Василица, Вологарска махала

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.