с. Пчелин

  Пчелин е село в Община Костенец, отстоящо на 9 км. от града. Намира  се в котловина на Ихтиманска Средна гора. Надморската височина в селото варира между 500 и 700м. Част от него е и курортът Пчелински бани, на 3 км. северно в лоното на Средна гора. Първите сведения за селото датират от турско време. Богат турчин се възползвал от удобното местоположение на района и красивата природа и основал тук чифлик. Името на селището идва от това, че въпросният турчин отглеждал пчели на това място. За основател на самото село се смята пазачът на пчелина, родом от Горна Василица. Смята се, че село Пчелин води началото си от 1780-1790г. Първоначално се наричало Чифлика, но по-късно турчина му дал името Кованлък (на бъл.ез. Пчелин). След отделянето си от Горна Василица селото получава сегашното си име Пчелин. След Освобождението в селото има едва 17 къщи. Училище е построено през 1883/84 г., но е било примитивно и с минимално обучение на подрастващите. Нова училищна сграда е построена през 1927г. През 1913г. е основано и читалище „Просвета”, а църквата „Св. Великомъченик Георги”е осветена през 1932 г. От 1959г. с. Пчелин влиза в състава на община Костенец. Населението се занимавало основно със земеделие и животновъдство. Било е развито и овощарството. Селото е електрифицирано през 1949г. Около средата на миналия век броя на жителите на Пчелин е наброявал 600 души. През втората половина на века обаче започва постепенно намаляване броя на населението, изселване в по-големи центрове с цел препитание. Днес жителите са около 300 човека.

   

  Курорт Пчелински бани

  Минералните извори на района са известни не само в България, но и в Европа.   Пчелински бани се намират на 2 км. от едноименното село. Хидротермалната зона се намира на 2 км. североизточно от с. Пчелин и на 8 км. северозападно от гр. Костенец. Курортът е разположен сред красива горска местност в южните склонове на Ихтиманска Средна гора на 700м.н.в. Климатът на курорта е умерено-континентален с подпланински характер. Лятото е топло, но не е горещо. Зимата е умерено студена. Есента е по-слънчева и по-топла от пролетта. Валежите и облачността са умерени, броят на мъгливите дни е сравнително малък. Поради благоприятния климат курортът може да се ползва целогодишно.

  Районът около минералните извори има богата история. Предполага се че тук е имало римска баня. През турското робство също е имало баня. Сегашната баня е построена след Освобождението върху основите на старата турска баня, но не е установено дали най-първите основи не са от римски произход.  

  Минералната вода в курорта е широко известна с лековитите си качества. За пръв път водата е изследвана през 1904г. Тя е слабо минерализирана, сулфатно-натриева, с увеличено съдържание на флуор и метасилициева киселина. Общият дебит на хидроминералната зона се изчислява на ок. 800 л/мин. Температурата на водата е 73 градуса по Целзий. Препоръчва се за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, на гинекологични и кожни заболявания и др.

  До селото както и до курорта води нов асфалтиран път. През 2006 г. в центъра на курорта е изграден параклис „Света Богородица”.  В процес на реализация е построяването на възстановителен комплекс с площ от 2000 кв.м. и 30 дка.

  Живописната природа, спокойствието и гостоприемството на местните жители създават добра предпоставка за развитието на различните видове туризъм – планински, културно-познавателен, селски, спортен, оздравителен и др.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.