ТРАНСПОРТ

  В общината има железопътен, автобусен и автомобилен транспорт. В близост до община Костенец се намира летището в гр. Долна баня, което извършва частни полети. Транспортното обслужване на територията на община Костенец в момента се извършва по всички направления по утвърдени маршрутни разписания от частни превозвачи. 

  Автобусните линии са междуселищни. Железопътна мрежа включва участък от ЖП - линия - София - Пловдив - Димитровград; пътнически, бързи и експресни влакове; с две гари - гр. Костенец и гр. Момин проход (само пътнически).

    
  Разписание на влаковете: 


  www.bdz.bg 

  Разписание на автобусите:


  ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. СОФИЯ

  ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ: 6.30ч., 7.00ч., 9.00ч., 11.15ч.   

  ОТ ГР. СОФИЯ: 12.10ч., 13.30ч., 15.00ч., 16.30ч. 

   

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ: 16.10*ч., 18.10**ч.                                                                                                     

  ОТ ГР. СОФИЯ: 17.50*ч., 19.50**ч.

  * - движи се в периода 01.10. до 30.04. 

  ** - движи се в периода 01.05. до 30.09.

   

  ПЛОВДИВ – КОСТЕНЕЦ – БЛАГОЕВГРАД 

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ ПЛОВДИВ „ЮГ”:  9.10ч., 17.00ч. 

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ ПАЗАРДЖИК:  15.11ч.   

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ БЛАГОЕВГРАД:  9.00ч., 14.35ч., 17.30ч.

   

  ОТ АГ. ИХТИМАН ЗА АГ КОСТЕНЕЦ:  6:50ч., 12:00ч., 17:10ч.  

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ ЗА АГ ИХТИМАН: 7:30ч., 12:30ч., 17:40ч.  

   

  ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. МОМИН ПРОХОД: 

   ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК :

  ОТ  ГР. КОСТЕНЕЦ : 5.10 ч., 6.40 ч.,7.10 ч.,7.40 ч., 10.00 ч., 11.10 ч., 12.10 ч., 13.10 ч., 14.00 ч., 16.00 ч., 16.40 ч., 17.10ч., 18.10ч., 19.15 ч.

   ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ : 5.20 ч., 6.50 ч.,7.20 ч., 7.50 ч., 10.10 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 13.20 ч., 14.10 ч., 16.10ч.,16.50ч.,17.20 ч., 18.20ч., 19.25 ч.

   

   СЪБОТА : 

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 6.40 ч., 7.10 ч., 7.40 ч., 10.00 ч., 11.10 ч., 12.10 ч., 13.10 ч., 14.00 ч., 16.00 ч., 18.10 ч.

  ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ : 6.50 ч., 7.20 ч., 7.50 ч., 10.10 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 13.20 ч., 14.10 ч., 16.10 ч., 18.20 ч.

   НЕДЕЛЯ:

  ОТ  КОСТЕНЕЦ : 6.40 ч., 7.40 ч.,10.00 ч.,12.10 ч., 14.00 ч., 16.00ч., 17.30 ч.,

  ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ :6.50 ч., 7.50 ч., 10.10 ч., 12.20 ч., 14.10 ч., 16.10 ч., 17.40 ч.

   

   

   

  ГР.КОСТЕНЕЦ  с. ГОРНА ВАСИЛИЦА /махала ПЕРДОВА –  махала ГЛЕДЖОВА – махала НОВА/

  ОТ ГР.  КОСТЕНЕЦ  : 6.20ч., 8.30ч., 12.30ч., 14.40 ч., 17.30 ч.

  ОТ махала НОВА :   6.45 ч., 09.05 ч., 13.05ч., 15.20 ч., 18.05 ч.

   

  СЪБОТА ОТ  ГР.  КОСТЕНЕЦ : 8.30 ч.,12.30 ч., 17.30 ч.

  НЕДЕЛЯ ОТ  ГР.  КОСТЕНЕЦ : 8.30 ч., 14.40 ч., 17.30 ч.

   

  ГР. КОСТЕНЕЦ – СЕЛО КОСТЕНЕЦ :

   ОТ ГР.  КОСТЕНЕЦ  : 7.15ч., 8.00ч., 10.00ч., 11.30ч., 12.40ч., 13:20ч., 14.00ч., 16.00ч., 17.10ч., 17.40ч., 18.10ч., 19.00ч., 

   ОТ С. КОСТЕНЕЦ : 5.00ч., 6.20ч., 6.55ч., 7.30ч., 8.30ч., 10.30ч., 12.00ч., 13.00ч., 14.30ч., 16.30ч., 17.30ч., 18.30ч.

  СЪБОТА:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 8.00ч., 10.00ч., 11.00ч., 12.00ч., 12.40ч., 14.00ч., 16.00ч., 17.10ч., 18.10ч.

  ОТ С. КОСТЕНЕЦ   : 6.20ч., 8.15ч., 9.00ч., 10.30ч., 11.20ч., 12.15ч., 13.20ч., 16.30ч.

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР.КОСТЕНЕЦ: 8.00ч., 10.00ч., 12.40ч., 16.00ч., 18.10ч., 19.30ч.

  ОТ С. КОСТЕНЕЦ : 8.30ч., 10.30ч., 13.20ч., 16.00ч., 16.30ч.

   

   

   ГР. КОСТЕНЕЦ К.К. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ:

   ОТ  ГР. КОСТЕНЕЦ : 6.00 ч., 9.40 ч., 12.30 ч., 17.30 ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ : 6.20ч.,10.00ч., 12.50ч., 17.50ч.

   

  СЪБОТА :ОТ ГР.  КОСТЕНЕЦ: 9.35ч.,12.30ч.,17.30ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ : 9.55ч., 12.50ч., 17.50ч.

   

  НЕДЕЛЯ  : ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 9.35 ч., 12.30 ч., 16.15 ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ : 9.55 ч., 12.50 ч., 16.35 ч.

   

  ГР. КОСТЕНЕЦ – С.ПОДГОРИЕ –  С. ОЧУША:

   ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ  : 8.30 ч., 14.30 *ч., 16.15**ч., 18.00***ч.

   ОТ С. ОЧУША   :    9.00 ч., 15.00 *ч., 16.45 **ч., 18.30***ч.

   

  *- движи се в понеделник и събота

  **- движи се от вторник до петък в периода 01.10- 31.03

  *** - движи се от вторник до петък в периода 01.04-30.09

   

   НЕДЕЛЯ : ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 7.00 *ч., 16.15**ч., 18.00***ч.

                       ОТ С.ОЧУША :   7.30*ч.,  16.45**ч., 18.30***ч.

   

   * - движи се в периода 01.05 до 30.09

   ** - движи се в периода 01. 10 до 31.03    

   ***  - движи се в периода 01.04 – 30.09       

   

   ГР. КОСТЕНЕЦ ГР. САМОКОВ

     ОТ ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА  КОСТЕНЕЦ И  ОБЩИНА САМОКОВ:

    ОТ ГР.КОСТЕНЕЦ : 8.00ч., 10.34ч., 13.00ч., 15.40ч., 19.00ч.

    ОТ АГ САМОКОВ: 8.00ч., 10.00ч., 21.00ч., 14.10ч., 17.10ч. 

   

  ГР.КОСТЕНЕЦ – С. РАДУИЛ: 

  КУРСОВЕТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 12.30ч., 17.30 ч., 18.55ч.

  ОТ С. РАДУИЛ : 6.45ч., 13.12ч., 17.50ч.

   

  ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. ДОЛНА БАНЯ

  ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ И  ОБЩИНА  ДОЛНА  БАНЯ :

  ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.15 ч*., 7.30ч**.,8.30ч***.,9.20ч., 10.10ч., 11.35ч.,12.05ч., 12.25ч., 13.30ч ****.,14.10ч.,15.00ч*., 16.30ч*.,17.00ч,18.00ч*.

  ОТ ГР. ДОЛНА БАНЯ: 7.00ч*., 7.40ч.,8.40 ч**., 8.45ч., 9.30ч., 10.25ч.,10.45ч., 11.50ч., 12.20ч., 12.45ч., 13.45ч*.,14.25ч., 14.55ч., 17.15ч., 17.55ч., 

   

   

  * - НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

  ** - ИЗПЪЛНЯВА СЕ САМО В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

  *** - ИЗПЪЛНЯВА СЕ САМО В СЪБОТА

  **** - НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В НЕДЕЛЯ

   

  ТАКСИ

  За обслужване на посетителите на Костенец на разположение е местостоянка с ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ в центъра на града до ЖП гарата, които транспортират клиентите си до желани от тях дестинации. 

   


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.