ТРАНСПОРТ

  В общината има железопътен, автобусен и автомобилен транспорт. В близост до община Костенец се намира летището в гр. Долна баня, което извършва частни полети. Транспортното обслужване на територията на община Костенец в момента се извършва по всички направления по утвърдени маршрутни разписания от частни превозвачи. 

  Автобусните линии са междуселищни. Железопътна мрежа включва участък от ЖП - линия - София - Пловдив - Димитровград; пътнически, бързи и експресни влакове; с две гари - гр. Костенец и гр. Момин проход (само пътнически).

    
  Разписание на влаковете: 

  http://www.bdz.bg/bg/

  Разписание на автобусите:


  ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. СОФИЯ

  ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ: 7.06ч., 9.00ч., 11.15ч.   

  ОТ ГР. СОФИЯ: 12.10ч., 15.00ч., 16.30ч. 

   

  ПЛОВДИВ – КОСТЕНЕЦ – БЛАГОЕВГРАД 

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ ПЛОВДИВ „ЮГ”:  9.10ч., 17.00ч. 

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ ПАЗАРДЖИК:  15.11ч.   

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ БЛАГОЕВГРАД:  9.00ч., 14.35ч., 17.30ч.

   

  ИХТИМАН - КОСТЕНЕЦ - ИХТИМАН

  ОТ АГ ИХТИМАН ЗА АГ КОСТЕНЕЦ:  6:35ч., 11:30*ч., 17:00ч.  

  ОТ АГ КОСТЕНЕЦ ЗА АГ ИХТИМАН: 7:15ч., 12:35*ч., 17:40ч.  

  * - курсът се изпълнява и в събота

   

  ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. МОМИН ПРОХОД: 

   ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ  ГР. КОСТЕНЕЦ: 5.40 ч.,7.10 ч., 7.40 ч. 10.10 ч., 11.10 ч., 12.10 ч., 13.10 ч., 14.00 ч., 15.50 ч., 17.10ч., 18.15ч., 19.00 ч.

  ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ: 5.50 ч., 7.20 ч., 7.50 ч., 10.20 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 13.20 ч., 14.10 ч., 16.00ч., 17.20 ч., 18.25ч., 19.10 ч.

   

   СЪБОТА: 

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.10 ч., 10.10 ч., 11.10 ч., 12.10 ч., 14.00 ч., 15.50 ч., 17.30ч., 18.15 ч.

  ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ:  7.20 ч., 10.20 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 14.10 ч., 16.00 ч., 17.40ч., 18.25 ч.

   

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ КОСТЕНЕЦ: 7.10 ч.,10.10 ч.,12.10 ч., 14.00 ч., 15.50ч.

  ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ: 7.20 ч., 10.20 ч., 12.20 ч., 14.10 ч., 16.00 ч.

   

   

  гр. КОСТЕНЕЦ  с. ГОРНА ВАСИЛИЦА /махала ПЕРДОВА –  махала ГЛЕДЖОВА – махала НОВА/

  ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 6.20ч., 8.30ч., 12.30ч., 14.40 ч., 17.30 ч.

  ОТ махала НОВА:   6.45 ч., 09.05 ч., 13.05ч., 15.20 ч., 18.05 ч.

   

  СЪБОТА ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 8.30 ч., 12.30 ч., 17.30 ч.

  НЕДЕЛЯ ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 8.30 ч., 14.40 ч., 17.30 ч.

   

  гр. КОСТЕНЕЦ – с. КОСТЕНЕЦ:

  ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.10ч., 8.00ч., 10.10ч., 11.40ч., 12.40ч., 13:20ч., 14.10ч., 16.10ч., 17.15ч., 18.15ч., 19.00ч. 

  ОТ С. КОСТЕНЕЦ: 5.30ч., 6.10ч., 6.40ч., 7.25ч., 8.15ч., 10.30ч., 11.55ч., 12.55ч., 13.35ч., 14.30ч., 16.30ч., 17.25ч., 18.25ч.

   

  СЪБОТА:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 8.00ч., 10.10ч., 11.40ч., 13.00ч., 14.10ч., 16.10ч., 17.15ч., 18.15ч.

  ОТ С. КОСТЕНЕЦ: 7.30ч., 8.15ч., 9.30ч., 10.30ч., 11.55ч., 13.20ч., 14.20ч.,16.30ч., 17.25ч.

   

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР.КОСТЕНЕЦ: 8.00ч., 10.15ч., 13.00ч., 16.10ч., 18.15ч.

  ОТ С. КОСТЕНЕЦ: 8.15ч., 10.30ч., 13.20ч., 16.20ч.

   

   

   гр. КОСТЕНЕЦ к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ:

    ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 5.50 ч., 9.30 ч., 12.10 ч., 17.30 ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 6.00ч., 9.40ч., 12.20ч., 17.40ч.

   

  СЪБОТА:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 9.35ч., 12.30ч., 17.30ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 9.45ч., 12.40ч., 17.40ч.

   

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 9.35 ч., 12.30 ч., 16.30 ч.

  ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 9.45 ч., 12.40 ч., 17.15 ч.

   

  гр. КОСТЕНЕЦ – с.ПОДГОРИЕ –  с. ОЧУША:

   ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 8.00 ч., 14.20 *ч., 16.00**ч., 18.00***ч.

   ОТ С. ОЧУША: 8.30 ч., 14.50 *ч., 16.30 **ч., 18.30***ч.

   

  * - движи се в понеделник и събота

  ** - движи се от вторник до петък в периода 01.10 - 31.03

  *** - движи се от вторник до петък в периода 01.04 -30.09

   

   НЕДЕЛЯ: 

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.00 *ч., 16.30**ч., 18.00***ч.

  ОТ С.ОЧУША: 7.30*ч.,  17.00**ч., 18.30***ч.

   

   * - движи се в периода 01.05 до 30.09

   ** - движи се в периода 01.10 до 31.03    

   ***  - движи се в периода 01.04 – 30.09       

   

   гр. КОСТЕНЕЦ гр. САМОКОВ

   ОТ ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ И ОБЩИНА САМОКОВ:

    ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 8.00*ч., 10.30ч., 13.00*ч., 15.40ч., 19.30ч.

  ОТ АГ САМОКОВ: 8.00ч., 09.40ч., 11.50ч., 14.10*ч., 17.10ч. 

  * - курсовете се изпълняват от понеделник до петък включително

   

   

  гр. КОСТЕНЕЦ – гр. ДОЛНА БАНЯ

  ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ И ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ:

  ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.00 ч., 7.20ч., 8.50ч., 9.20ч., 9.50ч., 10.10ч., 11.35ч.,12.05ч., 12.25ч., 13.30ч., 14.10ч.,16.30ч., 16.55ч.,18.40ч., 19.40ч.

  ОТ ГР. ДОЛНА БАНЯ: 7.17ч., 7.40ч., 9.05ч., 9.40ч., 10.07ч., 10.25ч., 11.50ч., 12.20ч., 12.42ч., 13.45ч., 14.25ч., 16.50ч., 17.10ч., 19.00ч., 19.55ч. 

   

  СЪБОТА:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.00ч., 7.20ч., 8.30ч., 8.50ч., 9.20ч., 9.50ч., 10.10ч., 11.35ч., 12.05ч., 12.25ч., 13.30ч., 14.10ч., 16.30ч., 16.55ч., 18.40ч. 

  ОТ ГР. ДОЛНА БАНЯ: 7.17ч., 7.40ч., 8.40ч., 9.05ч., 9.40ч., 10.07ч., 10.25ч., 11.50ч., 12.20ч., 12.42ч., 13.45ч., 14.25ч., 16.50ч., 17.10ч., 19.00ч.

   

  НЕДЕЛЯ:

  ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 7.20ч., 8.30ч., 9.20ч., 10.10ч., 11.35ч., 12.05ч., 13.30ч., 14.10ч., 16.55ч.

  ОТ ГР. ДОЛНА БАНЯ: 7.40ч., 8.40ч., 9.40ч., 10.25ч., 11.50ч., 12.20ч., 13.45ч., 14.25ч., 17.10ч.

   

   

  ТАКСИ

  За обслужване на посетителите на Костенец на разположение е местостоянка с ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ в центъра на града до ЖП гарата, които транспортират клиентите си до желани от тях дестинации. 

   


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.