МАРШРУТИ В РАЙОНА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

   

  Ако решите, че е време да оставите  натовареното ежедневие в низината, да избягате от шума на града, служебните задачи и проблеми, да станете от компютъра и телевизора, можете да намерите отново себе си в девствените  гори на планината.

  Склоновете на Рила и Средна гора ви предлагат красиви пътеки, съхранена среда и спокойствие, за уикенда или ваканцията, сред които да възстановите силите и да се потопите в хармонията на природата.  

   

  Маршрути в Рила

  • к.к. Вили Костенец – местността „Фитиля” – хижа „Белмекен” (4,30 ч).

  • к.к. Вили Костенец – х. „Гургулица” – циркус „Кутлините” – х. „Белмекен” (5ч). (минава се през м. „Стаменови криволици”, „Зашовия устрог” и „Портата”).

  • к.к. Вили Костенец – х. „Гургулица” (около 1ч.) – връх Белмекен – х. „Белмекен” - (5ч).

  • к.к. Боровец – х. „Чакър Войвода” – х. „Мусала” – връх Мусала.

  • к.к. Вили  Костенец – х. „Белмекен” – х. „Заврачица” – вр. Мусала – х. „Мусала” – к.к. Боровец.

  • х. „Заврачица” – х. „Белмекен – 6ч.и 30мин.

  • х. „Белмекен” – по Равнивръшката река – Вили Костенец – 4ч. и 30мин.

  • х. „Белмекен” – язовир „Белмекен” – с. Юндола – 7ч. и 30мин.

  Рила - хижа   Рила   Изглед към Рила

  • к.к. Вили Костенец – м. „Миликини ниви” – м. „Помочена поляна” – вр. Белмекен – (5,30ч). – (от х. „Гургулица” през м. „Бачиите”, „Долните и Горните викала” до м.„Помочена поляна”. От там за вр. „Белмекен” през вр. „Плевнята”).

  • к.к. Вили Костенец – Шиварития поток – х. „Белмекен” – вр. Белмекен – (6,20ч). (от р. Чавча през м. „Равнивръшки Острец” към Равнивръшкото езеро и хижата).

  • к.к. Вили Костенец – х. „Венетица” – х. „Гергиница” – с. Костенец – (7 ч). (на югозапад, през м. „Преслапа”, по маркирана пътека към м. Конярника” до х. „Венетица”. Хижата е изходен пункт към много туристически обекти – м. „Ечемиците” – 1ч., до вр. „Острата скала” – 1,30ч., до вр. „Ибър” по рида „Петата” - 4-5ч., до х. „Белмекен” – 4ч., до х. „Заврачица” – 6-7ч., до гр. Долна баня – 1,40ч).

  • к.к. Вили Костенец – с. Костенец – м. „Ливадите” – (1,10ч). (от котловината на р. Езерище се поема на югозапад между върховете „Острата Скала” и „Св. Иван” до м. „Ливадите”).

  • к.к. Вили Костенец – р. Чавча – Равнивръшка река – х. „Белмекен” – вр. Белмекен – (5,45ч) – (през м. „Фитиля”до яз. „Белмекен” и вр. „Соколовец”. Минава се покрай м. „Малкото торище” и „Дългото торище” до х. „Белмекен” (4,30ч). От хижата до върха се стига за 1,30ч. Хижата е изходен пункт за: Равни връх – 1,30ч., яз. „Белмекен” и спортната база – 2,30ч., курорта „Юндола” – 5,30ч., вр. „Ибър” – 3ч., х. „Венетица” – 4,30ч., х. „Заврачица” – 7ч., х. „Грънчар” – 8ч., и вр. „Мусала” – 12ч.

  • с. Костенец – „Делибашовите ливади” – вр. „Острата скала” – м. „Миликини ниви” (2,30ч).- (през м. „Дългата орница”, „Делибашовите ливади”, м. „Доцевото нивче” до вр. „Острата скала”. От него за 30 мин. се стига до м. „Миликини ниви”). Белмекен – Мусала – Мальовица – маркиран  

  • Белмекен – Миликини ниви – Спортно градче – маркиран

       Белмекен - през заслон Крайна   Красиви балкани

  Маршрути в Средна гора

  • гр. Момин проход – „Траянови врата” – с. Голак – гр. Костенец  - (7,30ч) – (след 1700м. вдясно край р. Копраля  до крепостта. От нея до вр. „Бенковски” се стига за 1,30ч. От „Траянови врата” на югоизток за Голак през м. „Кърльовица”. От Голак на югозапад към гр. Костенец през м. „Щавея”,  Голашката пещера, и р. Дълбочица).

          екопътеки Траянови врата   местност Ловен дом - Костенец  Средна гора към с. Голак 

  • 2-ри маршрут до Траянови врата – през махала Трите  къщи.

  • гр. Костенец – мах. „Гергичка” – мах. „Бальова” – мах. „Три къщи” – гр. Момин проход  - (4,30ч) – (Маршрутът НЕ е маркиран ! През мах. „Вологарска” до мах. „Гергичка”. За мах. „Бальова” през м. „Селището” (Големия кладенец) както и за мах. „Нова”. От там наляво за мах. „Три къщи”. От нея в западна посока се излиза в кв. „Изгрев”  (Калното дере) на гр. Момин проход).  

  • С. Очуша  - Пчелински бани – Черни рид – Момин проход   – до с. Долна Василица (през Копраля/ или Янкова чешма/ или  Калното дере )

  Бальова махала  Средна гора      Поход към Бальова махала  Черни рид

  • Минзухарен поход - Пчелински Бани (или с. Стамболово) - Черни Рид - Горна Василица - Момин проход

  Минзухарен поход  Средна гора Минзухарен поход

  Туристически дружества  

  Туристическо дружество „Планинар”   - осигурява професионални водачи и при заявка – транспорт.  За контакти: Тел: ТС "Яворица" тел: 07142 6031; 0896 647 078  http://www.td-planinar-kostenetc.co.cc/

   

  Туристическо дружество „Равни чал”  , стопанисва хижа „Гургулица” - председател Ангел Манджуков,  тел:   Тел.: 07144/ 5039, 0899921306

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.