ФОЛКЛОР И КУЛТУРА

  Фолклор

  Местното население в голяма част е запазило самобитната си култура, обичаи и бит, които се интерпретират от самодейни групи, практикуват в общността и се представят на местните  земляческите събори  и християнски празници 

  По традиция центровете съхраняващи местната култура и фолклор са читалищата в общината.

  Народно читалище “Гео Милев -1954 г.”

  Момин проход се слави с традициите си, които продължава да поддържа и популяризира.

  Народно читалище “Гео Милев -1954 г.”- град  Момин проход е създадено през 1954 година.  Читалището е осовен културно- информационен център за  1700 жители на гр. Момин проход и посещаващите балнеоложките бази на курорта туристи.           

  В читалището функционират танцови формации и певчески групи и школи: Фолклорен ансамбъл „Момин проход”;младежки танцов състав; детски танцов състав - две формации начинаещи и основна  група; танци за удоволствие;  школа по модерни танци; школа за народно пеене; вокална група; балет „Ира стил”;  школа по солфеж.     Фолклорен ансамбъл “Момин проход” е създаден през 1981 година и със своята богата дейност и интрепретация на автентичен фолклор е добил популярност както в страната така и в Европа. Сега ансамбълът надхвърля 60 души: деца, младежи, възрастни. Сформирани са самостоятелни групи за песенен и танцов фолклор, както и група за народни обичаи. Песенният репертоар на ансамбъла включва около 120 песни. Танцовата група изпълнява над 25 вида хора и танци, представящи ритмите на локалната и националната традиция.     

  Поклади Жътва - фестивал Полша

      Групата за народни обичаи пресъздава на сцената редица семейни и календарни обреди: викане на погача на новородено, Васильовден - опеване и разпеване на пръстени, Поклади - кукерски игри, песни и игри около огъня, Власовден, Гергьовден, Войданки - молебен за дъжд, Белене на платно, Тлака – белене или ронене на царевица, Седянка, Бъдни вечер и Коледуване. Ритуалът традиционна василишка сватба представян от фолклорния ансамбъл е включен в списъка на „Живи човешки съкровища на България” по програма на ЮНЕСКО през 2008 г. 

  Василишка сватба - ансамбъл Момин проход Горна Василица - сватба обичая Войданки

  Самодейците плетат и шията дантели, шарени чорапи и терлици,  колани,  кърпи по автентичен модел. В състава има изкусни майсторки за изработване на обредни хлябове, както и майстори по изработка на гайди, кукерски маски и дърворезбовани предмети. Желанието да се съхранят и популяризират тези умения води до създаването на местната занаятчийска работилница през 2010 г. в читалището, в която посетителите могат да се опитат сами да тъкат на автентични станове и да изработват елменти от традиционното облекло.

  занаятчийска работилница М. проход Занаятчийска работилница Момин проход 4 занаятчийска работилница М. проход 5 занаятчийска работилница М. проход 6 занаятчийска работилница М. проход 1

  Библиотеката  е с богат и разнообразен фонд. Ежегодно се обогатява с нови заглавия, както и с голям брой периодични издания. Поддържа се богата справочна литература. От 2010 г. библиотеката е включена в програма  „Глобални библиотеки България” съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, финансирана от  Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Разполага с 3 компютъра и принтер.

  С участието на читалището се организират и провеждат множество мероприятия,  свързани с празничния календар:  Бабинден- на този ден с ритуал при минералния извор се отдава почет и благодарност на майките, които през предходната година са се сдобили с рожби. Кукерски събор”Поклади”-провежда се в деня на Сирни заговезни с участието на кукерски и сурвакарски групи от различни региони на страната, Великденски концерт, Гергьовско веселие в парка с люлки и музика,  Празник в парка, посветен на Деня на Европа , Национален фолклорен събор „Вдигна се светба голема,  с участието на състави от различни региони на страната, Ден на детето, Празник на град Момин проход-всяка трета неделя от месец септември, Коледно веселие.

  За контакти, 2035 град Момин проход, община Костенец, тел. 07142 /6052      geomilevmpr@abv.bg

  Народно читалище „Прогрес 1907” –гр. Костенец

  Читалището е основано през 1907 година. Новата сграда е открита на 15 май 1960 година.

  През целия период на съществуването си развива разнообразна художествена и библиотечна дейност и е център на културния живот в общината.

  Библиотеката разполага с над 50 000 библиотечни документи от всички раздели на знанието. Получава около 30 периодични издания. Разполага със 7 бр. компютри, 1 принтер, ксерокс и аудиовизуална техника. От 2010 г. библиотеката е включена в програма  „Глобални библиотеки България” съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, финансирана от  Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".Тук е редакцията на общинския вестник „Костенец днес”. От 2010 г. библиотеката е включена в програма  „Глобални библиотеки България” съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, финансирана от  Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

  Към читалището функционират самодейни състави:

  1. Танцова фолклорна формация „Костенец” Танцуват 40 деца в три възрастови групи.
  2. Група за народни танци „Танцувай за здраве”. Посещава се от около 20 възрастни.
  3. Денс формация „Вайялет”. Танцуват около 30 деца в две възрастови групи и индивидуални изпълнители.
  4. Детска вокална група. Включва около 15 деца от 5 до 15 години. Участват в местни празници
  5. Детска театрална формация. Включва 10 деца на възраст 7-12 години.
  6. Вокална формация „Йова”. 

  В читалището се организират редица клубове и кръжоци, изложби и базари, както и местни празници и концерти

  За контакти – гр. Костенец, ул.”Д.р Петър Берон”, тел. 07144/2007

  e-mail progress_grkost@abv.bg

   

  НЧ „Просвета-1881” с.Костенец

  НЧ „Просвета-1881” с.Костенец е основано през 1881 г. и е единственият културен  център в населеното място, наброяващо над 4 000 жители. Самостоятелната читалищна сграда е построена през 1936г.и е разширена  през 1948 г. През 1989г.след проведен референдум е изградено новото крило на читалището със средства от самооблагане  на населението.  Основна читалищна дейност е библиотечното дело. Библиотеката при НЧ”Просвета-1881” разполага с библиотечен фонд  15 207 библиотечни единици и е абонирана за 33 периодични издания. Библиотеката разполага с 5 компютъра и 2 принетра. От 2010 г. тя е включена в програма  „Глобални библиотеки България” съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, финансирана от  Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".Отбелязват се всички по-важни събития от културният календар с тематични изложби, кътове, срещи.

  Към читалище “Просвета” в селото функционират

  Състав за стари градски песни.  Групата е от  15 човека и работи вече 18 години. Участват в читалищни и общински празници, както и на редица фестивали в градовете Велико Търново, Пловдив, Ямбол, Враца и др. Има много отличия и награди.

  Вокална формация „Рила”. Групата е от 17 човека. Изпълнява акапелно произведения от българската и световна хорова класика и църковни песни. Участват в читалищни и общински празници, както и на национални хорови фестивали в градовете Казанлък, Ямбол, Ихтиман, Варна, София.

  Детски танцов колектив. Участват 20 деца.

  Детската театрална работилница.  Участват 15 деца на възраст  от 7 до 11 год.

  В читалището се практикува старата традиция на изписване на яйца с восък, а театралната работилница изработва мартеници. На 6 май (Гергьовден) в местността „Кръстите” край селото ежегодно се организира събор 

  писане на яйца писане на яйца с. Костенец 2

  Ежегодно в читалището се изнасят концертни програми за Коледа, Великден, Гергьовден. Отбелязва се Деня на самодееца и Деня на Будителя.

  За контакти:

  С. Костенец, ул.”Константин Костенечки” № 1,тел.07144/5008

  e-mail prosveta_skost@abv.bg

   

  Занаяти

  Село Костенец

  Село Костенец е селище, известно с традициите и занаятите си още от дълбока древност. Конкретно за селото са типични някои занаяти, които са характерни само за района. Наред с традиционните в миналото железарство, клинчарство и подковачество, в селището са се развили и все още съществуват абаджийство, кожарство, тъкачество и най-вече ножарството, което се е превърнало в традиционно и днес с. Костенец се асоциира именно с този занаят. Правят се около 40 вида ножове като най-характерните са с дръжка от еленов рог. С внасянето на валцувано желязо и стомана той стигнал пълен разцвет след Освобождението. В миналото развитието на занаятите довело до създаване на еснафски организации в селото. През 18 и 19в. произведенията на костенските абаджии се продавали в Босна и Херцеговина, а на изток стигали до Цариград и Мала Азия. Именно от еснафските кръгове израснала младата костенска възрожденска буржоазия, която застанала начело на учебното дело а по-късно – и на борбата за самостоятелна българска църква. Също така по време на османското присъствие основен фактор за икономическото развитие на селището бил железодобива. Развито и силно застъпено днес е дървообработването. На територията на селото функционират доста дъскорезници (бичкии), чиято продукция е предназначена за износ. Построяват се и фурни, които са голямо улеснение за онова време. Било е развито и бубарството. Друг традиционен занаят, запазен и до днес е изписването на яйца за Великден. Практикуван от жените, този занаят има своите тънкости и изисква голямо търпение, но крайния резултат е впечатляващ.                                                                                                

  И до днес населението в района е запазило самобитния си фолклор, запазени са множество традиции, обичаи, песни и легенди, които са съхранили националното самосъзнание на костенчани през вековете и продължават да способстват за запазването на местния дух.

   

  Народно читалище “Просвета -1913 г.”- с. Пчелин е създадено през 1913 година.             

  Към читалището функционират дамски клуб и детски клуб за срещи с книгата. Читалището органзира годишните традиционни празници на населеното място. През периода 2005-2006 г. са реализирани проектите „Спорт за децата от с. Пчелин” и „Компютърно обучение на деца и възрастни от с. Пчелин” към Фондация за реформа в местното самоуправление, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Читалището разполага с библиотека и голям салон. тел.07147/2247; e-mail: prosveta1913@abv.bg

  с. Пчелин в миналото

  Народно читалище “Г. Бенковски 1928”- с. Горна Василица е създадено през 1928 година.         

  Читалището поддържа традициите на района свързани с обичая прогонване на духове от кукери. Кукерската гура към читалището е над 50 човека. Ежегодно за Сирни заговезни читалището организира кукерски събор, на който се канят кукерски и маскарадни групи от други места в България. Към читалището съществува и група за автентичен фолклор, която изпълнява песни от Василишкия край. В една от залите на сградата е обособена етнографска изложба. Функционира богата библиотека и е осигурен достъп до интернет. 

  тел.07142/3004; e-mail: benkovskigv@abv.bg

  Всички тези традиции, обичаи и занаяти са съхранили духа на местното население през годините и днес продължават да поддържат колоритния местен фолклор !  

   

  Кирил Попадийн ножарство с. Костенец  Борис Кичуков ателие

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.