СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ

   

   Какво да посетим

  1. Кукерски празник на Сирни заговезни в  гр. Момин проход и с. Горна Василица. Провежда се ежегодно през месец февруари или месец март; Участват местни кукерски групи и гостуващи гури от цялата страна. Над 400 маскирани участници пресъздават ритуали и обичаи по прогонване на зли духове и искане на прошка.

   

  Кукери Кукери Кукери Кукери   Кукери Кукери Кукери от Горна Василица

   

  2.  Празник на гр. Костенец в четвъртата събота на месец септември. Свързан е с посторяването на ж.п. линията през 1888 г. Организират се концерти, тематични изложби, инициативи свързани с историята на града, футболен турнир за купа „Костенец” и др.


   Празник на Костенец Празник на Костенец Празник в Костенец Празник на Костенец 

  3. Национален събор „Вдигна се сватба голема”. Провежда се в края на месец май в читалище „Гео Милев -1954 г.” гр. Момин проход. Част от инициативите за устойчивост на проект „Традиционна василишка сватба”, номиниран в кампанията „Живи човешки съкровища на българия”. Участват  над 15 състави за автентичен фолклор за пресъздаване на обичая „Сватба”. 

  4. Майски културни празници. Провеждат се велопоход за Деня на Европа – 9-ти май; Концерт на всички училища и детски градини от общината на 24-ти май; продукции на танцовите школи към читалищата

  5. Землячески събор в с. Пчелин на 3 юни (Петдесетница);  традиционен събор за родовете от селото. Провежда се в двора на читалището, организира се музикална програма.


  6. Събор за Спасов ден. Храмов празник на манастир  „Възнесение Господне” в местността Еледжик, Средна гора. Провежда се ежегодно, посещава се от хиляди християни от общините Костенец и Ихтиман. Има възможност за палаткови лагери и пикник.
  Землячески събор в с. Горна Василица, мах. Нова. Храмов празник на църквата „Св. Йоан Предтеча”. Провежда се ежегодно през лятото, организира се музикална програма, етнографски изложби и срещи  с известни хора с корени от селото. 

  7. Народен събор на крепостта „Траянови врата”. Провежда се в края на месец август и е свързан с победата на цар Самуил над византийският император Василий ІІ през 986 г. в прохода със същото име. Организира се музикална програма, исторически беседи и дискусии. Има възможност за палаткови лагери и пикник.

  Годишнина битка Траянови врата

  8. Празник на гр. Момин проход в края на месец септември. Провежда се ежегодно в градския парк, който е символ на курорта. Празникът е свързан с обявяването на Момин поход за град през 2006 г.

  Празник в Момин проход Празник в Момин проход Празник в Момин проход

   

  9. Мото -събор в с. Долна Василица.  Провежда се през пролетните и летните месеци. На мястото е изградено трасе за мотокрос. Има възможност за палатков лагер и паркинг. Събитието печели все повече ентусиасти. 

  Мотокрос МотокросМотокрос Мотокрос 

  10. Гергьовски събор на 6 май в местността Кръстите, с. Костенец. Празник на с. Костенец. Местността се намира на 2 км. от с. Костенец, където е съществувал кръст. На негово място е построен параклис. Възможности за палатков лагер и  пикник. 


  11. Детски фолклорен фестивал „Слънчови повратки”. Провежда се през месец май в читалище „Прогрес 1907” гр. Костенец. Участват детски фолклорни танцови състави и изпълнители от цялата страна. 

  Слънчови повратки Слънчови повратки


  12. Лятна работилничка за игри и мечти. Провежда се ежегодно в НЧ „ПРосвета -1881” с. Костенец за две седмици през месец юли. Деца от детската театрална работилница към читалището организират образователни дни, занимания по танци и театър, готвене, детски шоута и др. Включват се деца от 3 до 10 год. възраст от с. Костенец и гр. Костенец.

  Лятна работилничка Лятна работилница

  13. Конски надбягвания /кушии/. Провеждат се ежегодно на Тодоров ден, месец февруари в местността „Миликини ниви” на 15 км. от с. Костенец. Организират се състезания с коне, представят се специални украси и оборудване за езда. Възможности за паркинг, палатков лагер и пикник.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.