Семеен хотел Диани *

  Хотелът се намира в централната част на гр. Костенец близо до Общината. Районът предлага прекрасни условия за планински туризъм. Курортът Боровец е на 20 км от града.

  Стаи/цени

  Хотелът разполага с 6 стаи – 2 спални и 4 стаи с по две легла.
  Във всяка стая има санитарен възел, кабелна телевизия, телефон и интернет.
  Цената за един човек е 26 лв, а за двама – 38 лв. (Тя се отнася и за двата вида стаи.)

  Едната от спалните разполага с вана и климатик. Цената за нея е съответно 45лв за двама човека и 30 лв за един гост. 

  Хранене

  Ресторантът има лятна градина с 40 места и зала с 43 места. Ресторантът е известен в региона с отличната си кухня и разнообразно меню. Със своята уютна атмосфера и добро обслужване е подходящ за семейни сбирки.

  Допълнителни услуги

  Гостите на хотела могат да ползват безплатен паркинг.

  За контакти

  гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 3.
  Телефони:   07142/3276
                    0886896145
                    0886738741

  e-mail:  diani.prodan@gmail.com
  Управител: Борислав Проданов   

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.