Хотел Виталис * *

   

  Разположен в живописна планинска местност в курорт Пчелински бани, на 9 км от гр. Костенец, на 30 км от зимния курорт Боровец и на 70 км от София и Пловдив.

   

  Стаи/цени

  Хотелът разполага с 28 двойни стаи, 8 тройни, 5 апартамента и 2 луксозни  апартамента, всяка от които разполага със собствен санитарен възел, интернет, кабелна телевизия и телефон.

  Цени

    Двойна стая                   – 64 лв
    Тройна стая                   – 73, 60 лв
    Наем на апартамент        – 104 лв 
    Наем на ВИП-апартамент – 120 лв 

  Хранене

  Ресторантът предлага разнообразно меню.

  Допълнителни услуги

  Хотелът разполага и с модерен СПА-център, в който се извършват разнообразни процедури, извършвани от професионален екип от лекари и рехабилитатори.

  За контакти: 

    +359 899 153 335
    +359 899 153 334
    website: www.hotelvitalis.com
    e – mail: hotelvitalis@abv.bg.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.